Đăng ký công việc viết bài online

Công việc viết bài online

Công việc viết bài online cho tác giả tại nhà. Bạn sẽ tham gia vào những dự án viết bài và hoàn thành bài viết được giao.
Tự do thời gian, làm việc tại nhà
Yêu cầu chi tiết, đào tạo content
Không chi phí, thống kê rõ ràng
Hệ thống hỗ trợ working24.net

Công việc content 100% online

Phân công việc dựa trên kỹ năng content cá nhân. Tự động gia tăng hoặc giảm bớt độ khó của dự án tham gia. Được thảo luận chi tiết hơn với người hướng dẫn.

Xem review

Làm việc online

Công việc online, tác giả làm 100% ở nhà. Tự do về thời gian, địa điểm làm việc, tự quản lý công việc và phát triển kỹ năng cá nhân bằng tài liệu training. Công việc giúp tăng kỹ năng content, mà vẫn tạo ra thu nhập tốt.

Bạn chỉ cần có một máy tính hoặc thiết bị di động chuyên dụng cho công việc. Công việc yêu cầu bạn online nhiều, và xử lý kịp các yêu cầu phát sinh.

Xem review (member only)

Nhuận bút rõ ràng

Tùy vào năng lực, tác giả sẽ được tham gia các dự án content khác nhau. Phân công việc dựa trên kỹ năng content cá nhân. Tự động gia tăng hoặc giảm bớt độ khó của dự án tham gia. Được thảo luận chi tiết hơn với người hướng dẫn.

Chủ đề content được phân chi tiết khi thực hiện bài viết. Sở thích và kinh nghiệm viết khi đăng ký hồ sơ ứng tuyển có ảnh hưởng đến chủ đề viết.

Xem cách tính (member only)

Hướng dẫn content

Tác giả được cung cấp những tài liệu training mang tính thực chiến cao cho công việc content. Tùy từng cấp độ content bạn thể hiện trong dự án, người hướng dẫn sẽ cung cấp thêm các tài liệu training phù hợp.

- Chủ đề, thông tin content
- Luận điểm, văn phong
- SEO, PR, Review, Facebook...

Xem hướng dẫn (member only)

Thống kê công việc

Công việc được sắp xếp và phân công tự động. Quy trình và hệ thống làm việc giúp cho thành viên hoàn thành công việc dễ dàng và khoa học hơn. Báo cáo sau cùng đơn giản, thống kê công việc và chi phí nhanh chóng.

- Phân công tự động
- Thực hiện dễ dàng
- Thống kê báo cáo

THAM GIA NGAY

Đăng ký công việc viết bài online

(Cần login bằng tài khoản Google)

×
×

Cart