Hướng dẫn thay thế Tab section bằng Video sử dụng Visual Editor

Trong nhiều phiên bản Template mới của nhà phát triển giao diện Wordpress, Visual Editor được dùng để tạo cấu trúc cho trang chủ. Bạn có thể sử dụng Visual…

Continue Reading Hướng dẫn thay thế Tab section bằng Video sử dụng Visual Editor

Hướng dẫn chia cột để thiết lập bố cục Trang chủ bằng Visual Editor

Trong các template mới của Wordpress, nhà phát triển rất hay dùng Visual Editor để thiết lập cấu trúc cho Trang chủ website, vì tiện sử dụng cho người dùng,…

Continue Reading Hướng dẫn chia cột để thiết lập bố cục Trang chủ bằng Visual Editor

Hướng dẫn bỏ các phần tử không sử dụng trên Trang chủ bằng Visual Editor

Trên Trang chủ hay Page sử dụng Visual Editor để thiết kế bố cục, bạn có thể loại bỏ những phần tử không sử dụng một cách nhanh chóng bằng…

Continue Reading Hướng dẫn bỏ các phần tử không sử dụng trên Trang chủ bằng Visual Editor