Hướng dẫn đo kích thước hình ảnh, hoặc một thành phần trên website

Trong quá trình thay đổi thông tin, hình ảnh hoặc video trên website. Rất nhiều trường hợp bạn muốn biết chính xác khung hình ảnh hoặc thành phần đó có…

Continue Reading Hướng dẫn đo kích thước hình ảnh, hoặc một thành phần trên website

Hướng dẫn bỏ tính năng tự động tối ưu hình ảnh để tăng tốc độ quản trị website

Tính năng tối ưu hình ảnh được cài đặt để tự động tối ưu kích thước và dung lượng của ảnh tải lên, tính năng này giúp website của bạn…

Continue Reading Hướng dẫn bỏ tính năng tự động tối ưu hình ảnh để tăng tốc độ quản trị website