Hướng dẫn chuyên sâu về cách sử dụng web đã được working24.net thiết kế, và các vấn đề liên quan trong dự án thiết kế web

Hướng dẫn dùng CSS để sửa kích thước Logo – Theme Bizcon

Logo chèn trên website của bạn là một hình ảnh, được quy định kích thước upload và kích thước hiển thị trên website. Trong một vài trường hợp, bạn không…

Continue Reading Hướng dẫn dùng CSS để sửa kích thước Logo – Theme Bizcon

Hướng dẫn điều chỉnh Link của Icon Mạng xã hội – Theme Bizcon

Icon Social (Mạng xã hội) cho phép bạn giới thiệu qua website các trang Mạng xã hội của Công ty: Fanpage (Facebook), Twitter, Pinterest, Google Plus. Thông thường nhà phát…

Continue Reading Hướng dẫn điều chỉnh Link của Icon Mạng xã hội – Theme Bizcon

Hướng dẫn dùng Section của Visual Composer để tùy biến bài viết

Section của Visual Composer cho phép bạn trình bày thông tin theo nhiều phần khác nhau trong cùng vị trí, giúp tiết kiệm không gian hiển thị. Visual Composer thường…

Continue Reading Hướng dẫn dùng Section của Visual Composer để tùy biến bài viết

Hướng dẫn thay thế Tab section bằng Video sử dụng Visual Editor

Trong nhiều phiên bản Template mới của nhà phát triển giao diện Wordpress, Visual Editor được dùng để tạo cấu trúc cho trang chủ. Bạn có thể sử dụng Visual…

Continue Reading Hướng dẫn thay thế Tab section bằng Video sử dụng Visual Editor

Hướng dẫn chia cột để thiết lập bố cục Trang chủ bằng Visual Editor

Trong các template mới của Wordpress, nhà phát triển rất hay dùng Visual Editor để thiết lập cấu trúc cho Trang chủ website, vì tiện sử dụng cho người dùng,…

Continue Reading Hướng dẫn chia cột để thiết lập bố cục Trang chủ bằng Visual Editor