Hướng dẫn thiết kế web và cách sử dụng web

Hướng dẫn đo kích thước hình ảnh, hoặc một thành phần trên website

Trong quá trình thay đổi thông tin, hình ảnh hoặc video trên website. Rất nhiều trường hợp bạn muốn biết chính xác khung hình ảnh hoặc thành phần đó có…

Continue Reading Hướng dẫn đo kích thước hình ảnh, hoặc một thành phần trên website

Hướng dẫn sửa lỗi hình ảnh sau khi chuyển domain website

Website khi chuyển domain (tên miền) thường hay bị lỗi hình ảnh. Trường hợp này do hình ảnh vẫn sử dụng đường link của domain cũ. Bạn chỉ cần điều…

Continue Reading Hướng dẫn sửa lỗi hình ảnh sau khi chuyển domain website

Hướng dẫn chỉnh sửa nhanh nội dung nhiều ngôn ngữ cho website

Trong trường hợp website được hieuqua thiết kế để dịch thuật ngôn ngữ thứ 2 trở lên, khi chỉnh sửa nội dung bạn cần quan tâm cần chỉnh sửa trong…

Continue Reading Hướng dẫn chỉnh sửa nhanh nội dung nhiều ngôn ngữ cho website