Chọn tùy chọn để phân tích từ khóa - SMART  Phí khởi tạo:

  Duy trì vào năm sau: 360.000 vnđ

  Thông tin liên hệ  Dịch vụ phân tích từ khóa SEO Google. Phân tích đầy đủ từ khóa cho ngành hàng theo bảng phân tích chuẩn, dễ sử dụng và tùy biến theo nhu cầu. Robot theo dõi thứ hạng từ khóa trên Google hàng ngày cho website cụ thể, xác định xu hướng theo thời gian.


  Dịch vụ phân tích từ khóa cho sản phẩm giúp bạn có một dữ liệu từ khóa đầy đủ nhất về ngành hàng và sản phẩm. Hỗ trợ robot theo dõi thứ hạng Google hàng ngày. Bảng từ khóa là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn phân tách công việc SEO Google thành những khu vực công việc cụ thể cho những bộ phận phụ trách khác nhau.

  Đặc điểm dịch vụ phân tích từ khóa

  • Phương pháp tìm kiếm từ khóa chuyên sâu
  • Phân loại và sắp xếp theo Google keyword
  • Robot theo dõi thứ hạng từ khóa mạnh mẽ
  • Bảng dữ liệu từ khóa giúp dễ dàng tùy chỉnh

  Demo bảng phân tích từ khóa

  Thông tin phân tích kênh từ khóa của ngành “hoa tươi”