Chọn gói Re-Marketing phù hợp, đặt gói để nhận báo giá và thực hiện

Dịch vụ Re-Marketing cung cấp phương thức chăm sóc khách hàng cũ thông qua Email hoặc Facebook Messenger một cách hiệu quả. Khả năng chuyển đổi thành đơn đặt hàng mới hơn 70% liên hệ.


Dịch vụ chăm sóc khách hàng cũ thông qua Email hoặc Fanpage (Tin nhắn Facebook Messenger). Tự động kiểm tra chất lượng tài nguyên và xây dựng mối quan hệ khách hàng cũ dựa trên dữ liệu cá nhân hóa.

Đặc điểm dịch vụ chăm sóc khách hàng

  • Xây dựng tài nguyên trên data có sẵn của email, fanpage
  • Kiểm tra trước chất lượng tài nguyên email hoặc fanpage
  • Cá nhân hóa thông tin chăm sóc qua email hoặc messenger