Hướng dẫn thực hiện dự án content

Hướng dẫn post bài từ Google docs lên WordPress
Hướng dẫn post bài từ Google docs lên website wordpress

Hướng dẫn post bài từ Google docs lên WordPress

Sau khi tác giả hoàn thành bài viết trong dự án content, nếu bạn chọn gói "Content" hoặc "Article", công đoạn tiếp theo là bạn sẽ tự post bài lên…

Continue Reading Hướng dẫn post bài từ Google docs lên WordPress
Hướng dẫn cách trao đổi với tác giả để chỉnh sửa bài viết
Hướng dẫn trao đổi với tác giả, để chỉnh sửa content trong bài viết

Hướng dẫn cách trao đổi với tác giả để chỉnh sửa bài viết

Sau mỗi bài viết trong dự án content được hoàn thành, bạn sẽ nhận được báo cáo cho bài viết đó. Bài viết đôi khi sẽ cần chỉnh sửa vài…

Continue Reading Hướng dẫn cách trao đổi với tác giả để chỉnh sửa bài viết