Hướng dẫn chuyên sâu về cách sử dụng web đã được working24.net thiết kế, và các vấn đề liên quan trong dự án thiết kế web

Hướng dẫn post bài từ Google docs lên WordPress
Hướng dẫn post bài từ Google docs lên website wordpress

Hướng dẫn post bài từ Google docs lên WordPress

Sau khi tác giả hoàn thành bài viết trong dự án content, nếu bạn chọn gói "Content" hoặc "Article", công đoạn tiếp theo là bạn sẽ tự post bài lên…

Continue Reading Hướng dẫn post bài từ Google docs lên WordPress

Chỉnh sửa thông tin dưới chân website theme Newspaper

Thông tin dưới chân website thường liên quan đến Logo, thông tin liên hệ hoặc tóm tắt lịch sử của Công ty. Phần thông tin này có thể được điều…

Continue Reading Chỉnh sửa thông tin dưới chân website theme Newspaper

Hướng dẫn đưa các link thông tin vào thành phần trên website

Thành phần trên website được tạo bởi nhà phát triển giao diện (template) của website. Kỹ thuật thiết kế ban đầu có thể đưa một link demo, bạn có thể…

Continue Reading Hướng dẫn đưa các link thông tin vào thành phần trên website

Hướng dẫn sửa thông tin dưới chân trang – Theme Flastastic

Thông tin dưới chân trang thuộc theme của nhà phát triển thứ ba Flastastic. Bạn cần vào phần "Footer" của theme để điều chỉnh thông tin này. Xem video hướng…

Continue Reading Hướng dẫn sửa thông tin dưới chân trang – Theme Flastastic