Chuẩn SEO các Mạng xã hội cho website

Các Mạng xã hội (Social) như Facebook, Twitter, Google Plus có kết cấu content khác nhau. Do đó, để nội dung của bạn "đắt khách" hơn trên các trang Social này, bạn cũng cần phải chuẩn SEO cho website của mình theo các tiêu chí đó. Mỗi Mạng xã hội quy ước những thẻ html riêng dành cho content của họ, bạn cần dùng nó cho web của bạn.

Giống như trên Google cũng có các thẻ html tương ứng <title> <mô tả> <h1> <h2> <h3>. Điều quan trọng là bạn phải đưa các thẻ này vào hệ thống quản trị. Hệ thống quản trị web sẽ giúp bạn quy ước tự động mỗi khi bạn soạn một bài viết mới của mình.

Các thẻ html được quy ước để chuẩn SEO cho các Mạng xã hội (Social) như sau:

Facebook - Thẻ Open Graph

Bạn có thể dùng Công cụ kiểm tra Thẻ Open Graph

<!-- Open Graph data -->
<meta property="og:title" content="Title Here" />
<meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:url" content="http://www.example.com/" />
<meta property="og:image" content="http://example.com/image.jpg" />
<meta property="og:description" content="Description Here" />
<meta property="og:site_name" content="Site Name, i.e. Moz" />
<meta property="article:published_time" content="2013-09-17T05:59:00+01:00" />
<meta property="article:modified_time" content="2013-09-16T19:08:47+01:00" />
<meta property="article:section" content="Article Section" />
<meta property="article:tag" content="Article Tag" />
<meta property="fb:admins" content="Facebook numberic ID" />

Google Plus - Thẻ Schema Markup

Bạn có thể dùng Công cụ kiểm tra Thẻ Schema Markup

<!-- Schema.org markup for Google+ -->
<meta itemprop="name" content="The Name or Title Here">
<meta itemprop="description" content="This is the page description">
<meta itemprop="image" content="http://www.example.com/image.jpg">

Twitter - Thẻ Twitter Card

Bạn có thể dùng Công cụ kiểm tra Thẻ Twitter Card

<!-- Twitter Card data -->
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<meta name="twitter:site" content="@publisher_handle">
<meta name="twitter:title" content="Page Title">
<meta name="twitter:description" content="Page description less than 200 characters">
<meta name="twitter:creator" content="@author_handle">
<!-- Twitter summary card with large image must be at least 280x150px -->
<meta name="twitter:image:src" content="http://www.example.com/image.jpg">

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận